آزمون فارسی ششم

آزمون فارسی ششم

نتیجه

#۱. در مصرع «باز به گردون رسید ناله‌ی هر مرغ‌زار» منظور از گردون چیست؟

#۲. مشاجره یعنی:

#۳. در مصرع« ز فیضش خاک آدم گشت گلشن» فیض یعنی:

#۴. کدامیک از الگو های زیر نمی تواند یک هجا باشد؟

#۵. فراز و فرود یعنی:

#۶. در بیت«بزد تیغ و بنداخت از بر سرش *** فرو ریخت چون رود خون از برش» منظور از «بر» یعنی چه؟

#۷. در حالتی که کسی را خطاب قرار می دهیم از نشانه هایی مثل( ای، آهای، یا، ا) و… در قبل یا بعد از اسمش استفاده می کنیم که این نشانه ها را «............................» و آن اسمی که در کنار نشانه ندا آمده است را «...........» می گوییم.

#۸. طفولیت یعنی:

#۹. الکن یعنی:

#۱۰. کدام علامت نگارشی پیش از نقل قول مستقیم می آید؟

پایان

نتیجه

#۱. شعر«به گیتی به از راستی پیشه نیست» از کیست؟

#۲. منظور از «چست و چالاک» چیست؟

#۳. گاهی در شعر شخصیت ها به صورت پرسش و پاسخ به مجادله می پردازند که به آن فن ............................ می گویند.

#۴. در جمله«باری، توانگر گفت درویش را» منظور از «باری» چیست؟

#۵. در جمله ی«گفت: تو چرا کار نکنی تا از مَذلّتِ خدمت، رهایی یابی» کدام گزینه متضاد «مذلت» است؟

#۶. در بیت«به دست آهنِ تفته کردن خمیر بِه از دست بر سینه، پیشِ امیر» منظور از تفته چیست؟

#۷. در جمله ی«در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش» منظور از « مشفق» چیست؟

#۸. در جمله «زندگی هم چون رودی پرجوش وخروش است.» کدام آرایه بیشتر مشهود است؟

#۹. تشبیه دارای چند رکن است؟

#۱۰. حجره یعنی .................

پایان

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا