فصل اول

فصل اول ریاضی ششم

بخش پذیری (۱ تا ۱۰)

۱.تمام اعداد بر (۱) بخش پذیر هستند.

  1. تمام اعداد زوج بر ۲ بخش پذیر هستند.
  2. اعدادی بر ۳ بخش پذیر هستند که مجموع ارقام آنها بر ۳ بخش پذیر باشد. مثال: (عدد ۲۷۹۳ بر ۳ بخش پذیر است چون:

۲۱=۳+۹+۷+۲ و ۲۱ بر ۳ بخش پذیر است).

  1. اعدادی بر چهار بخش پذیر هستند که دو رقم سمت راستشان بر ۴ بخش پذیر باشد. مثال: ( عدد ۴۵۲۱۸۲۴ بر ۴ بخش پذیر است چون ۲۴ بر ۴ بخش پذیر است).
  2. اعدادی بر ۵ بخش پذیر هستند که رقم یکان آنها یا ۵ یا ۰ باشد. مثال: (عددهایی مثل ۲۰، ۲۵، ۴۵، ۶۰ و …).
  3. اعدادی بر ۶ بخش پذیر اند که هم بر ۳ و هم بر ۲ بخش پذیر باشند. مثال: (عدد ۱۸۶۴۲ بر ۶ بخش پذیر است چون هم بر ۳ بخش پذیر است و هم زوج است (بر ۲ بخش پذیر است)).
  4. عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر دو برابر عدد یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم حاصل بر ۷ بخش پذیر باشد.
  5. عددی بر ۸ بخش پذیر است که سه رقم آخر آن بر ۸ بخش پذیر باشد.

مثال: عدد ۲۶۵۴۸۹۵۱۶۸ بر ۸ بخش پذیر است چون سه رقم آخر( ۱۶۸ ) بر ۸ بخش پذیر است.

  1. عددی بر ۹ بخش پذیر است که مجموع رقم هایش بر ۹ بخش‌پذیر باشد.
  2. اعدادی بر ۱۰ بخش پذیر اند که یکان آنها صفر باشد.

اعداد صحیح

برای آشنایی با اعداد صحیح ویدئوی آموزشی ریز را ببینید:

جمع و تفریق اعداد صحیح

لطفا ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا